Inscripción - VI RUTA BTTROITA PONTE CALDELAS

Proceso de Inscripción

¿PROBLEMAS CON LA INSCRIPCIÓN?
  • Las inscripciones a VI RUTA BTTROITA PONTE CALDELAS finalizarán el domingo, 6 de octubre de 2019 23:59h. o al completar el cupo de plazas disponible
  • Nº máximo de inscripciones: 600
  • Nº de inscritos confirmados: 13
  • Nº de inscritos pendientes de pago: 0
Indicaciones de la organización

Todo participante, deberá ser maior de idade (os participantes con 16 e 17 años poderán participar coa autorización paterna que teráse que entregar asinada e
acompañada de fotocopia do DNI do pai, nai ou titor), e deberá ir provisto obrigatoriamente de casco protector, roupa axeitada ás condicions climatolóxicas da
proba. Aconsellable o uso de teléfono móbil.

Cuota de inscripción
Datos del equipo

Validación ITRA
= campos obligatorios
Datos de inscripción

Inscribiéndote estás aceptando nuestras condiciones de Inscripción
Gastos administrativos:
Precio Inscripción Actual:
Precio total inscripción:
Tarjeta de Credito o Débito

Tarjeta de Credito o Débito
(Gastos de gestión ya incluidos)