Registration  - IV CROSS DE OBSTÁCULOS TERRAS DO VÁKNER

Registration Form

  • The registration period to IV CROSS DE OBSTÁCULOS TERRAS DO VÁKNER will end on Thursday, June 13, 2024 23:59h.
procesando
Organisation Indications

Coa inscrición terase dereito aos seguintes servizos:

  • Dorsal e chip
  • Medalla finischer
  • Avituallamentos sólidos e líquidos.
  • Persoal de seguridade
  • Asistencia médica (Médico, Ambulancia).
  • Duchas, aseos e vestiarios
  • Aparcadoiro

ACREDITACIÓN E RETIRADA DE DORSAIS

A retirada de dorsais e camiseta, realizarase nas instalacións deportivas Municipais, ata 30 minutos antes da saída de cada carreira. Ditas instalacións estarán abertas ao público dende as 15,30 h.

A Oficina Permanente situarase na zona da biblioteca das instalacións deportivas, todos os participantes poderán pasar recoller a documentación da proba, así coma os dorsais e o CHIP de control.

Todo participante deberá levar de forma obrigatoria o CHIP, ademais do dorsal, en lugar visible. Aquel deportista que non leve colocado de maneira visible o dorsal será excluído do percorrido por membros da organización.

O dorsal é un artigo persoal e intransferible. A persoa inscrita só poderá participar co dorsal que lle foi asignado e acepta non permitir o uso do mesmo a outras persoas.

Select an option
Team name

= required
Administration fee:
Current Registration Price:
Payment summary:
Credit or Debit Card

Credit or Debit Card
(Administration fee included)