Inscrición  - IX CARREIRA POPULAR CONCELLO DE SAN SADURNIÑO

Proceso de Inscrición

  • The registration period to IX CARREIRA POPULAR CONCELLO DE SAN SADURNIÑO will end on Monday, June 3, 2024 23:30h.
  • Confirmed registrations: 133
  • Payment pending registrations: 0
procesando
Indicacións da organización

IX CARREIRA POPULAR CONCELLO DE SAN SADURNIÑO

DATA DE CELEBRACIÓN.
DOMINGO 9 DE XUÑO DE 2024 AS 11:00 H

LUGAR.
A Carreira Popular de San Sadurniño terá lugar na Finca A Cortiña (lugar de Bidueiro. San Sadurniño).
https://goo.gl/maps/r4Xy4J9m3SE2 https://goo.gl/maps/g3totvB78T62

Consideraranse as seguintes condutas antirregulamentarias do/a atleta:
Non levar o dorsal perfectamente colocado en toda a súa extensión (no peito durante todo o percorrido) ata a súa entrada na meta.
Participar cun dorsal que corresponde a outro corredor.
Non pasar polos controis de carreira establecidos.
Non realizar o percorrido de carreira completo.
Non atender as indicacións dos membros da organización ou xuíces/zas.
Entrar fóra da hora prevista pola organización como tempo máximo de duración da proba.
Pretender participar na carreira popular sen terse inscrito previamente.
Aquela conduta que sexa estimada como antideportiva, sempre que non sexa motivo de expulsión do circuíto.
Calquera outra de análoga natureza, que a xuízo da organización da carreira poida ser considerada como conduta antideportiva merecedora de sanción disciplinaria.
Ser reincidente nalgunha infracción de descualificación de carreira.
Realizar a inscrición alterando os datos de forma maliciosa.
Manter unha actitude groseira, violenta, ou que en xeral atente en contra do espírito deportivo.
Tirar lixo ao chan.

TRACK

https://gl.wikiloc.com/rutas-carreira/carreira-popular-categoria-absoluta-2024- 164391746

Elixe unha opción
Datos do equipo

= campos obrigatorios
Gastos administrativos:
Prezo Inscrición:
Prezo total inscrición:
Cartón de Credito ou Débito

Cartón de Credito ou Débito
(Gastos de xestión xa incluídos)